رادیولوژی وسونوگرافی پارس

رادیولوژی

کلینیک رادیولوژی برای انجام تمامی ازمایش ها و عکس برداری ها

بازدید سایت

معرفی رادیولوژی وسونوگرافی

معرفی رادیولوژی وسونوگرافی

یک مرکز رادیولوژی و سونوگرافی خصوصی را مدیریت می‌کنم که کارکنان این مرکز روزانه با بیماران بسیاری سروکار دارند؛ بیمارانی که از لحاظ روحی با شرایط نه‌چندان خوبی به مرکزی که مدیریتش را به عهده دارم مراجعه می‌کنند.

امکانات سایت

امکانات سایت

  • امکان نوبت دهی آنلاین
  • مشاهده تمامی خدمات کلینیک
  • فرم های تماس با کلینیک
  • اسلایدر برای بخش های مهم سایت
  • اخبار رادیولوژی

fa_IRPersian
fa_IRPersian